Tấm bằng-đó là minh chứng cho một quá trình học tập cũng là dấu hiệu chứng nhận bạn có trình độ ở một lĩnh vực nào đó, ở một mức nào đó. Trên cơ sở đó người ta sẽ bố trí công việc phù hợp với khả năng hiểu biết, kỹ năng bạn có.

Bằng giả: dấu hiệu bằng cấp không phản ánh đúng năng lực bạn có. Có hai loại bằng giả:

 

Loại 1: giả mạo hoàn toàn, bạn dùng kỹ thuật sao chép tinh vi, mua bán,... để có một tấm bằng chứng nhận mà lẽ ra bạn phải trải qua quá trình học hành mới đạt được. Ví dụ bạn hoàn toàn không tốt nghiệp cấp 3 nhưng bạn có thể mua hoặc làm giả bằng cấp 3.

Loại 2: Bằng thật nhưng kiến thức "giả" nghĩa là bạn có trải qua trường lớp, có sự chứng nhận của thầy cô, điểm số,...cuối cùng là một tấm bằng do nhà trường cấp hẳn hoi nhưng kiến thức bạn rất kém, không xứng đáng với mức đó.

Cách giải quyết vấn đề bằng giả:

Loại 1: Loại này rất dễ phát hiện nếu xác minh lại quá trình học của bạn, nếu bạn học trường nào, chắc chắn bạn phải có hồ sơ học tập ở đó. Hiện nay loại này còn tồn tại được là vì quá trình xác minh trên quá khó khăn hoặc cơ quan tuyển dụng chủ quan không xác minh hoặc có trường hợp bao che nhau (nhất là lĩnh vực công, công ty nhà nước)

Cách giải quyết loại này: chúng tôi cung ứng dịch vụ xác nhận bằng cấp. Các khách hàng đến công ty chúng tôi để chúng tôi cung cấp thông tin về tấm bằng. Vì là một công ty, có động cơ lợi nhuận nên chúng tôi đủ tiềm lực vượt qua các khó khăn về thời gian, tiền bạc, sự rắc rối thủ tục mà từng khách hàng khó làm được. Vì uy tín nên chúng tôi bảo đảm thông tin là chính xác, không bao che, có bồi thường nếu cung cấp thông tin sai.

Dịch vụ này góp phần dẹp nạn văn bằng giả đang hoàng hành hiện nay.

Loại 2: Loại này phát sinh từ lỗi hệ thống về giáo dục, kinh tế, chính trị. Loại này chỉ bị tận diệt khi nguyên tắc đơn giản sau được thực thi: Bằng cấp chỉ để vào cửa, vào mà không làm được việc bị loại ra ngay dưới áp lực của công việc. Khi đó đố ai bỏ thời gian học "láo" để có bằng, chỉ mất thời gian và tiền bạc, khi đó nền giáo dục "hình thức", phong trào nhà nhà học "đại học", người người học "đại học" cũng bị tận diệt. Nguyên tắc này được vận hành khá tốt ở nền kinh tế tư nhân.

Bằng giả loại 2 bị tận diệt khi không còn chỗ dung túng nó: công ty nhà nước, chính trị cha truyền con nối.

Với loại 2: công ty chúng tôi không cung ứng dịch vụ giải quyết.