Qui luật tự nhiên có những nguyên lý lớn, luôn đúng. Nhờ khám phá ra các nguyên lý lớn mà khoa học phát triển, ứng dụng vào kỹ thuật làm cho cuộc sống con người tốt hơn, văn minh nhân loại đi lên. Toán học có các tiên đề của Euclide, Vậy lý có định luật bảo toàn năng lượng, cơ học cổ điển có các định lý của Newtown, Vật lý hiện đại với các tiên đề Albert Einstein,.....

Theo tôi, xã hội loài người cũng có những nguyên lý lớn chi phối nó (rất tiếc là chưa ai minh định những nguyên lý đó), một trong những nguyên lý ấy là "ăn cây nào rào cây ấy".

Tôi rất thích câu nói của nhà văn Đào Hiếu "Ăn cây nào rào cây nấy. OK. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi" (http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=19453)

Rất tự nhiên như trọng lực chi phối mọi vật trên trái đất, quyền lợi, tiền bạc sẽ chi phối mọi người trong nền kinh tế thị trường vì đó là cuộc sống của mọi người. Nguyên lý "ăn cây nào, rào cây ấy" cũng chi phối rất lớn trong cuộc chiến chống hàng giả. Sở dĩ, tới nay con người chưa chiến thắng được cuộc chiến này cũng có nguyên nhân lớn là chưa có phương pháp hiệu quả để vượt qua nguyên lý trên.

Người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính là đối tượng có lợi ích và thiệt hại trực tiếp trong cuộc chiến này. Tuy nhiên họ không thể trực tiếp chiến đấu chống lại nó, họ "ủy quyền" cho các cơ quan khác "hải quan", quản lý thị trường, công an kinh tế, tòa án,....Tôi không có ý định nói là tất cả các "chiến binh" đó vô trách nhiệm. Tuy nhiên "nguyên lý ăn cây nào rào cây ấy" là một nguyên lý lớn, luôn đúng nên nó cũng sẽ chi phối các chiến binh trên: tùy theo điều kiện, hoàn cảnh mà mức độ chi phối của nguyên lý trên hiệu quả tới đâu. Các bạn sẽ thấy rõ một điều ở các nước có nền hành pháp không hiệu quả, tham nhũng tràn lan thì hàng giả tràn ngập!

Với dự án "nhận diện hàng hóa toàn cầu-tận diệt hàng giả", chúng tôi đã tạo ra một phương pháp để vượt qua nguyên lý trên, mở ra khả năng chống hàng giải hiệu quả. Thật sự chúng tôi đã "ăn cây nào, nào cây ấy", cây trái nuôi sống chúng tôi là người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Cuộc chiến này rất cam go, chúng ta có thế chiến thắng hay không còn tùy thuộc vào chúng ta có đủ sức mạnh để phá vỡ "hàng rào" mà lâu nay đã dựng lên để bảo vệ cây trái "hàng giả". Chúng ta chỉ có đủ sức mạnh khi hội tụ được người tiêu dùng về một mối, nếu chũng ta phân tán, chia năm sẻ bảy thì chúng ta lại là kẻ thất bại trong cuộc chiến này. Chịu thiệt hại cũng lại là chính chúng ta. Các bạn-người tiêu dùng hãy suy nghĩ vấn đề trên để hành động!

Quí bạn đọc tham khảo thêm thông tin ở bài viết sau:

http://www.ipi.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=101:d-an-nhn-dng-hang-hoa-toan-cu&catid=15:d-an&Itemid=23

http://www.ipi.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=134:quyn-lc-va-trach-nhim&catid=19:cau-chuyn&Itemid=27

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/if-consum-sue-they-certain-lose-03192012115754.html

Nguyễn Văn Thạnh