Kinh tế thị trường đầy biến động, nhiều đợt khủng hoảng có tính chu kỳ. Qua những đợt khủng khoảng, nhiều doanh nghiệp bị loại khỏi thị trường. Thống kê cho thấy, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có những triết lý rõ ràng, hướng đến những mục tiêu lâu dài mới có sức sống trường tồn. Triết lý đúng, giúp công ty đi đúng đường trong mọi hoàn cảnh, dù là thuận lợi hay khó khăn, chính điều đó làm cho công ty trường tồn và lớn mạnh sau các đợt khủng hoảng của nền kinh tế.

Các triết đó luôn hướng đến phục vụ người tiêu dùng, phục vụ khách hàng, phục vụ cuộc sống. Có thể dẫn chứng ra đây các công ty "vĩ đại" với các triết lý kinh doanh của mình:

1. Microsoft: mỗi gia đình một máy tính cá nhân.

2. Trung Nguyên: Nông nghiệp là quyền lực.

3 Wal mart: giá rẻ nhất.

IPI xác định người tiêu dùng là quyền lực. Mọi hoạt động kinh doanh của IPI phải phục vụ triết lý trên, gia tăng quyền lực cho người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có thông tin chính xác, minh bạch để họ lựa chọn sản phẩm, quyết định mua.

Với triết lý đó, IPI luôn đứng về người tiêu dùng trong mọi hoàn cảnh, niềm tin, sự ủy thác của người tiêu dùng là sức mạnh của IPI.

Với IPI, dù một khó khăn nhỏ nhất của người tiêu dùng, nếu cần đến IPI, chúng tôi cũng sằn sàng tốn kém để bảo vệ người tiêu dùng.

Đó là triết lý cũng là sự sống còn của IPI