Rõ ràng vấn nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn cho các bên: người tiêu dùng, nhà sản xuất và xã hội. Hiện tại cũng có rất nhiều phương pháp để chống lại vấn nạn trên, tuy nhiên hiệu quả tận diệt nó trên phạm vi toàn cầu vẫn chưa có.

 

Với chương trình nhận diện hàng hóa toàn cầu ipi.vn mở ra khả năng tận diệt vấn nạn trên ở cấp toàn cầu.

Để làm được việc đó phải có các điều kiện sau:

1. ipi.vn phải là một web có tiếng trên toàn cầu, nhiều người biết đến nó.

2.Thu hút nhiều lực lượng ủng hộ dự án.

3. Thu hút được nguồn vốn lớn đầu tư cho dự án để tạo ra ưu thế số lượng.

4. ipi.vn được nhiều nhà sản xuất sử dụng để chống hàng giả.

5. Thói quen của nhiều người là truy cập ipi.vn để kiểm tra hàng trước khi mua hay kiểm tra hàng bất chợt.

Để làm được việc đó, cần có các chiến lược sau:

Vấn đề 1:

- Làm wesite đưa tin đầu đủ các thông tin, các giá trị, lợi ích do dự án mang lại.

-Phát động chiến dịch truyền thông trên mạng.

-Tạo hệ thống tính điểm thưởng cho những người có thành tích truyền tin nhiều nhất. (Đây cũng là một điều kiện ràng buộc khi tuyển dụng nhân viên, ngoài trình độ, kỹ năng theo yêu cầu, chỉ những người có bằng chứng có đóng góp vào sự phổ biến của dự án mới được xem xét tuyển dụng)

Vấn đề 2:

Để thu hút nhiều lực lượng ủng hộ dự án phải có bài viết dành riêng cho từng đối tượng, chỉ rõ dự án mang lại lợi ích gì cho công việc và sự phát triển của họ, chỉ rõ phạm vi, khả năng, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của họ khi tham gia dự án. Ngoài ra phải có một chiến dịch truyền tin hiệu quả đến từng đối tượng.

Vấn đề 3:

- Phát triển thành công ty đại chúng (cổ phần), ai cũng có quyền tham gia sở hữu công ty. Thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn.

- Có chiến dịch khơi dậy lòng tự hào từ doanh nhân, giới công nghệ VN. Chỉ rõ đây là một dự án công nghệ đầy ý nghĩa, có giá trị toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển của thế giới. Đây là một dự án mà người VN nên góp sức để nó lớn mạnh, phổ biến, lan tỏa tầm ảnh hưởng trên thế giới như windown, google, facebook.

Vấn đề 4:

Để làm được điều này cần có các bước sau:

-Chỉ rõ lợi ích khi tham gia dự án cho các nhà sản xuất thấy: bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả hiệu quả với chi phí thấp nhất.

- Hỗ trợ miễn phí cho các nhà sản xuất tham gia đầu tiên.

- Hỗ trợ có giới hạn cho các nhà sản xuất tiếp theo.

- Tạo được danh tiếng của website để thu hút sự tham gia của các nhà sản xuất khác

- Tạo ra ưu thế số lượng, sức ép từ người tiêu dùng, khi đó các nhà sản xuất sẽ hỗ trợ.

Vấn đề 5:

-Dự án mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, không chỉ là nơi giúp người tiêu dùng nhận dạng hàng hóa mà có kế hoạch bảo vệ người tiêu dùng (Lâu nay quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm hại nhưng nhiều tổ chức: chính quyền, hiệp hội,....không bảo vệ được họ vì thật sự quyền lợi của các tổ chức đó không gắn liền quyền lợi của người tiêu dùng).

- Chiến dịch truyền thông về nguy cơ hàng giả và tác hại của nó.

- Có chiến dịch truyền thông, huấn luyện người tiêu dùng sử dụng dịch vụ.

- Có điều khoản bồi thường thiệt hại nếu dịch vụ có sai sót.

- Cải tiến dịch vụ để ngày càng hoàn hảo, hướng tới lợi ích cho người tiêu dùng.